Zgodnie z piątkową uchwałą zarządu SLD, komitet będzie nosić nazwę: "Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej".

Reklama

"Na naszych listach wyborczych znajdą się przedstawiciele blisko 30 partii, organizacji społecznych i związków zawodowych, w tym: Unii Pracy, Zielonych, Partii Kobiet, OPZZ" - powiedział rzecznik SLD Tomasz Kalita.

Jak wynika z informacji na stronach internetowych PKW, do poniedziałku zawiadomienia złożyło 9 komitetów, w tym m.in. KW Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, którego pełnomocnikiem został rzecznik SdPl, Arkadiusz Kasznia.

Są też zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Polska Patriotyczna, KW Związku Słowiańskiego, KW Lepsza Polska, KW Polska Partia Pracy-Sierpień'80, KW Ruch Autonomii Śląska, KW Racji Polskiej Lewicy i KW Narodowego Odrodzenia Polski.

Do 4 października można zawiadamiać PKW i właściwych komisarzy wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych; do 22 października jest czas na rejestrowanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz kandydatów do rady Warszawy i rad dzielnic stolicy, a do 27 października na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory samorządowe, w tym bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się 21 listopada; ich ewentualna II tura - 5 grudnia.