Ludwik Kotecki został odwołany ze stanowiska sekretarza stanu i pełnomocnika ds. euro z dniem 1 lutego; pozostaje w Ministerstwie Finansów jako radca generalny - poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka prasowa resortu finansów Małgorzata Brzoza.

Reklama

Ludwik Kotecki od 1996 r. pracował w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów, od 2000 r. był zastępcą dyrektora. Do jego obowiązków należało m.in. nadzorowanie prac wydziałów odpowiedzialnych za analizy i prognozy makroekonomiczne, nadzorowanie opracowywania makroekonomicznych założeń do budżetu państwa i uzasadnienia do ustawy budżetowej, koordynacja przygotowywania aktualizacji Programu konwergencji, przygotowywanie raportów i analiz ekonomicznych dla Kierownictwa Ministerstwa Finansów.

Od 2003 r. był zastępcą członka w unijnym Komitecie Ekonomiczno-Finansowym, który przygotowuje prace Rady Ecofin. Kotecki jest autorem artykułów dotyczących m.in. średniookresowych ram polityki budżetowej. W 2007 r. został członkiem Rady Statystyki.

Maria Orłowska, która do końca stycznia była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, została sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnikiem rządu do spraw wprowadzenia euro - podał resort na stronie internetowej Nowa wiceminister przejmie obowiązki dotychczasowego sekretarza stanu Ludwika Koteckiego. Maria Elżbieta Orłowska urodziła się w 1951 r. w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinie matematyki i informatyki stosowanej, w zakresie baz danych oraz biznesowych i ekonomicznych systemów informatycznych.

Jest absolwentką Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1974 r. uzyskała tytuł magistra w dziedzinie nauk matematycznych. W 1981 r. otrzymała stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, następnie w 2003 r. stopień DSc (Doctor of Science) na Uniwersytecie w Queensland w Australii oraz w roku 2004 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2004 r. jest członkiem Australijskiej Akademii Nauk.

W latach 1988-2007 była związana z Uniwersytetem w Queensland, gdzie w 1990 r. uzyskała nominację na stanowisko profesora na Wydziale Informatyki (Computer Science). W 1992 r. została współzałożycielem Narodowego Centrum Badawczego w Dziedzinie Systemów Rozproszonych. W latach 1995-2007 była odpowiedzialna za strategię i rozwój badań wdrożeniowych w zakresie informatyzacji dużej skali systemów przepływu prac i procesów ekonomicznych. Była też wieloletnim członkiem oraz przewodniczącą komisji w ramach Australijskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (Australian Research Council).

Tytuł profesora w kraju otrzymała w 2009 roku. Orłowska jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest też autorem/współautorem 12 patentów, dotyczących głównie bezpieczeństwa transakcji biznesowych i finansowych. Wypromowała 32 doktoraty nauk informatycznych. W lipcu 2007 r. wróciła do kraju i objęła stanowisko profesora w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Od stycznia 2008 r. do lutego 2012 r. była sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.