Sejm zapozna się dziś z informacją rządu w sprawie braku leków onkologicznych i związanymi z tym przypadkami wstrzymania terapii. O taką informację zwrócił się klub SLD.

Reklama

W ostatnich tygodniach pacjenci zgłaszali problemy związane z dostępem do chemioterapii w niektórych szpitalach. Ma to związek z problemami produkcji cytostatyków przez austriacką firmę. Kłopoty producenta związane są ze zmianami technologicznymi i nie wiadomo, kiedy się zakończą.

W sobotę minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował, że duże ośrodki medyczne nie mają problemów z lekami cytostatycznymi stosowanymi w chemioterapii. Zapewnił jednocześnie, że resort zdrowia stale monitoruje sytuację.

Posłowie zajmą się też poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz noweli ustawy o cudzoziemcach. Będą także zadawać przedstawicielom rządu pytania w sprawach bieżących.