W komunikacie na stronie internetowej kancelarii podkreślono, że podpisana przez prezydenta ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z uchwaloną ustawą budżetową na rok 2014.

Reklama

W ustawie założono podwyżkę o 5 proc. stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i o 15 proc. na alkohol etylowy. W praktyce oznacza to, że papierosy podrożeją o około 1 zł na paczce, a półlitrowa butelka wódki o około 1,8 zł.

Zamrożone zostanie z kolei wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska w budżetówce. Dodatkowo na poziomie z 2013 roku pozostaną maksymalne pensje osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, a także fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany dotyczyć mają także kwestii związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założono, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia.