W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek notowań zarówno PiS, jak i PO - w obu przypadkach o jeden punkt procentowy.

Reklama

- Platforma nie rozwiązała dotychczas żadnego problemu z punktu widzenia Polaków. Wyniki pokazują, że społeczeństwo uodporniło się na taką propagandę, jak widzimy przy okazji kampanii, dziesięć lat w Unii Europejskiej, w której PO przypisuje sobie wszystkie zasługi z tym związane - ocenia w "Rzeczpospolitej" politolog dr hab. Kazimierz Kik.

Kolejne miejsce zajmują Sojusz Lewicy Demokratycznej z 13-proc. poparciem (nie zmieniło się), Polskie Stronnictwo Ludowe - 5 proc. ankietowanych (także bez zmian) i Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikkego - także 5 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.)

Poza Sejmem znalazłyby się z kolei Twój Ruch i Solidarna Polska, które mogłyby liczyć na 3 proc. poparcia każda. W przypadku partii Janusza Palikota poparcie się nie zmieniło, a Solidarnej Polski poszło w górę o 2 pkt. proc.

Sondaż został przeprowadzony między 24 a 25 kwietnia na próbie ponad 1,1 tys. osób.