Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodę na powstanie zespołu wyraził premier Donald Tusk. Celem prac tego ciała będzie wypracowanie działań zmierzających do zniesienia embarga.

Reklama

W pracach zespołu będą uczestniczyć podsekretarze stanu ministerstw: gospodarki, finansów, spraw zagranicznych, skarbu państwa, rolnictwa i rozwoju wsi oraz wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.