Obradująca w Warszawie Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości rozszerzyła też skład Komitetu Politycznego o trzy osoby. Są to: Henryk Kowalczyk, Andrzej Duda i rzecznik Adam Hofman.