Jak powiedział prezydent, ćwiczenia te mogą stanowić podsumowanie,a jednocześnie wyznaczyć kierunki działania Sojuszu w przyszłości. Dzięki nim można sprawdzić realne zdolności do zarządzania i dowodzenia działaniami na wypadek zagrożenia terytoriów krajów członkowskich NATO.

Reklama

Prezydent Komorowski dodał, że Sojusz powinien zrobić wszystko, aby ochronić swoich obywateli przed potencjalnym zagrożeniem. Jak bowiem podkreślił, działania wojenne na Ukrainie są działaniami wojennymi na wschód od granic Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyraził przekonanie, że organizacja ta znajdzie w sobie determinację, aby wdrożyć w życie postanowienia z Newport.

Scenariusz ćwiczeń zakłada konflikt między Sojuszem Państw Morza Niebieskiego i Wschodnim Eurolandem. Ci ostatni zamierzają przejąć należącą do sojuszu Wislandię, gdzie znajdują się złoża surowców energetycznych. Zabiegi dyplomatyczne nie łagodzą napięcia, dlatego dochodzi do konfliktu zbrojnego.