Mimo to gabinet Ewy Kopacz ma nadal więcej zwolenników niż przeciwników (30 do 25 procent). Jednak liczba krytykujących rząd wzrosła o 9 punktów procentowych. Obojętność wobec rządu deklaruje, tak jak w grudniu, czterech na dziesięciu badanych.

Reklama

Rząd Ewy Kopacz stracił poparcie we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Poważny spadek liczby zwolenników widać szczególnie w grupie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tu liczba popierających rząd spadła o 42 punkty procentowe - do 18 procent. Liczba przeciwników wzrosła natomiast z 7 do 22 procent.

CZYTAJ TAKŻE: Górnicy to dopiero początek... Cena spokoju przed wyborami? 6 mld zł>>>

Premier Ewa Kopacz traci również w największych miastach (liczących ponad 500 tysięcy mieszkańców). Od grudnia liczba przeciwników rządu PO-PSL wzrosła o 23 punkty procentowe - do 31 procent. Z badania CBOS wynika również, że w ostatnim miesiącu największy spadek poparcia dla rządu nastąpił wśród potencjalnego elektoratu SLD.

Pogorszyły się również oceny wyników działalności gabinetu Ewy Kopacz. Po raz pierwszy od objęcia funkcji premiera przez byłą marszałek Sejmu więcej Polaków wypowiada się o efektach pracy jej gabinetu krytycznie (36 proc., wzrost o 17 punktów procentowych w stosunku do grudnia), niż ocenia je pozytywnie (33 proc., spadek o 10 punktów).

Reklama

W styczniu po raz kolejny znacząco pogorszyły się także oceny polityki gospodarczej rządu PO-PSL. Ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że polityka obecnego rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej. To wzrost o 13 punktów procentowych. Przeciwnego zdania jest 29 procent badanych.

Z badania CBOS wynika również, że przybyło niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz (o 9 punktów procentowych, do 38 proc.), a ubyło zadowolonych (o 10 punktów, do 39%).Blisko jedna czwarta (23 proc.) ankietowanych nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 8-14 stycznia metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). W ankiecie wzięło udział 1005 osób, stanowiących reprezentatywną próbę losową dorosłych mieszkańców Polski.