Nawiązując do prezydenckiej polityki wspierania polskich przedsiębiorców, przypomniał o przywróceniu przez niego Nagrody Gospodarczej Prezydenta. To od przedsiębiorców zależy zamożność obywateli oraz nowe i dobre miejsca pracy - podkreślił i dodał, że im silniejsza i bardziej konkurencyjna gospodarka, tym bezpieczniejsza i zamożniejsza będzie Polska.

Reklama

Bronisław Komorowski przypomniał również, że w jego kancelarii została opracowana ustawa wspierająca polską innowacyjność. Jak zauważył, ułatwi ona współpracę nauki i biznesu oraz wprowadzi nowe, sięgające nawet 150 procent ulgi podatkowe na badania i rozwój. Podkreślił, że dzięki tej ustawie Polska zmierza w kierunku pierwszej dziesiątki najbardziej innowacyjnych państw UE.

Cel ten ma jego zdaniem osiągnąć w ciągu dekady.

Prezydent wspomniał też o zmianach w polskim prawie wspierających konkurencyjność gospodarki. Najważniejsze z nich dotyczą modyfikacji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zauważył, że przyspieszą one rozpatrywanie spraw i pozwolą na szybką realizację wyroku sądu przez organ administracyjny.

Bronisław Komorowski mówił też o likwidacji zbędnych przepisów prawa. Jak zauważył, w czasie swojej prezydentury stworzył nowy model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w proces legislacji. Model ten jest oparty na dialogu, a nie tylko na zasadzie łatwego stosowania weta - zauważył. Podkreślił, że żadne z jego wet nie zostało odrzucone przez Sejm. Trybunał Konstytucyjny potwierdził natomiast prezydenckie zastrzeżenia do niemal wszystkich skierowanych przez niego wniosków.

Bronisław Komorowski mówił też o ważnym priorytecie prezydentury, którym jest nowoczesny patriotyzm. Wśród zrealizowanych działań wymienił radosne obchody narodowych rocznic, m.in. Marsz Razem dla Niepodległej 11 listopada, czy odbudowywana tradycja używania kokard narodowych.

Prezydent wspomniał ponadto o nowej polityce odznaczeniowej, doceniającej w większym stopniu osiągnięcia ludzi kultury, sportowców i naukowców. To oni sprawiają bowiem, że możemy czuć dumę z tego, że jesteśmy Polakami - tłumaczył.

Nowoczesny patriotyzm był inspiracją dla akcji Narodowe Czytanie - publicznego czytania dzieł wybitnych polskich pisarzy i poetów. Komorowski dodał, że umacnianiu nowoczesnego patriotyzmu służy ponadto ustawa zobowiązująca do umieszczania polskiego godła na strojach sportowców.

Bronisław Komorowski nawiązał też do kwestii młodych ludzi, którzy jego zdaniem są szczególnie zapomnianą grupą. Najwyższy czas, aby podjąć konkretne działania, które poprawią ich sytuację - podkreślił.

CZYTAJ TEŻ: Telewizyjna debata bez Komorowskiego? "Nie ma sensu" >>>