Projekt referendum w sprawie wieku emerytalnego, sześciolatków w szkołach, oraz Lasów Państwowych, rozpatrzą senatorowie z komisji: środowiska, ustawodawczej, rodziny, polityki senioralnej i społecznej, budżetu i finansów publicznych, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz komisji nauki, edukacji i sportu.

Reklama

2 września na posiedzeniu plenarnym senatorowie zdecydują, czy przychylą się do wniosku prezydenta. Posiedzenie zostało wydłużone o jeden dzień.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz ma wątpliwości co do organizacji referendum proponowanego przez prezydenta Dudę. Jak mówi, szczególnie niejasne jest pierwsze pytanie o cofnięcie reformy emerytalnej. Marszałek Borusewicz pyta, do jakiego wieku należy wrócić.

Wątpliwości nie ma PiS, który podkreśla, że należy uszanować wolę obywateli, którzy wcześniej zabiegali o referenda w tych trzech kwestiach.

Reklama

Senat podejmuje uchwałę w sprawie zgody na referendum bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.