Wstępnie zaproponowano podział województwa mazowieckiego na dwa regiony NUTS 2: miasto Warszawa wraz z otaczającymi powiatami i pozostała część województwa. Obecnie całe województwo mazowieckie stanowi jedną jednostkę poziomu NUTS 2 (NUTS 0 to cała Polska, NUTS 1 to makroregiony statystyczne, NUTS 2 to województwa).

Reklama

Jak czytamy w komunikacie rządu PO-PSL, propozycja podziału Mazowsza na dwie jednostki NUTS 2 wynika z jego znacznego zróżnicowania zarówno pod kątem gospodarczym, jak i społeczno-infrastrukturalnym.

Dzięki takiemu podziałowi - głosi rządowy komunikat - województwo mazowieckie zostanie zakwalifikowane do dwóch różnych kategorii zamożności: obszaru lepiej rozwiniętego (Warszawa z otoczeniem) i obszaru słabiej rozwiniętego (pozostała część województwa).

Te propozycje zostaną skonsultowane z Komisją Europejską.