Reklama

Zbigniew Ziobro mówił, że wbrew standardom, zakładającym sędziowski obiektywizm, Andrzej Rzepliński złamał zasadę mówiącą o niewypowiadaniu się o nierozstrzygniętej jeszcze sprawie. Minister sprawiedliwości podkreślił, że ta zasada obowiązuje wszystkich sędziów.

Zbigniew Ziobro stwierdził, że Andrzej Rzepliński "zapomniał' o swojej funkcji i "chodząc po mediach", omawiał sprawy, które będą dopiero przedmiotem obrad Trybunału. Chodzi o spór prawny wokół ustaw dotyczących wyboru sędziów Trybunału.

Wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec prezesa TK rozstrzyga sam Trybunał.