Prezydent Duda przypomniał, że do dialogu społecznego zobowiązał się zarówno on podczas kampanii prezydenckiej, jak i PiS podczas kampanii parlamentarnej.

Reklama

Głęboko wierzę w to, że uda nam się wszystkim te zobowiązania podtrzymać i dotrzymać, i że po pewnym czasie będzie zarówno ze strony rządowej, samorządowej jak i pracodawców to poczucie, że słowo dialog w nazwie Rady nie jest fałszem, że Rada jest Radą prawdziwego, rzetelnego i rzeczywistego dialogu - mówił prezydent.

Ze strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego weszli: wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Paweł Szałamacha, minister energii Krzysztof Tchórzewski, minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rada Dialogu Społecznego została powołana w miejsce Komisji Trójstronnej. Powstanie Rady jest efektem wspólnych prac związków, pracodawców i rządu. Komisja trójstronna przestała spotykać się w pełnym składzie, kiedy prace w niej zawiesiły związki zawodowe zawiedzione, że ustalenia podejmowane przez partnerów społecznych nie były respektowane przez ówczesny rząd.

Reklama

O ile przewodniczącym komisji trójstronnej był zawsze przedstawiciel rządu, to w Radzie Dialogu Społecznego przewodnictwo jest rotacyjne i zmieniane będzie co rok. Funkcję tę na zmianę będą pełnić przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Pierwszy przewodniczącym Rady został szef Solidarności Piotr Duda.