Posłowie PiS opowiedzą się za skierowaniem do dalszych prac projektu zmiany Konstytucji autorstwa klubu Kukiz'15'. Projekt dotyczy tylko Trybunału Konstytucyjnego.
Przewiduje zwiększenie liczby sędziów z 15 do 18. Sejm wybierałby ich większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kadencja sędziów wybranych przed wejściem w życie ustawy miałaby wygasnąć w 60 dniu od jej wejścia w życie.


Reklama

Pod projektem ustawy oprócz posłów Klubu Kukiz'15 podpisało się wielu posłów PiS, w tym wicemarszałkowie Sejmu Joachim Brudziński i Ryszard Terlecki.
Poseł Marek Ast z komisji sprawiedliwości powiedział, że PiS nie akceptuje w pełni propozycji Klubu Kukiz'15, ale traktuje projekt jako wstęp do dyskusji nad zmianą Konstytucji. Dodał, że posłowie PiS pesymistycznie patrzą na możliwość zbudowania w parlamencie większości koniecznej dla tej zmiany.


Poseł Ast zauważył, że projekt klubu Kukiz'15 idzie w podobnym kierunku co pomysł PiS na zakończenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. PiS proponował, by opozycja zgłaszała kandydatury ośmiu sędziów, a koalicja rządząca - siedmiu. Zastrzeżenia PiS budzi propozycja Kukiz'15 wygaszenia kadencji wszystkich sędziów w ciągu 60 dni od wejścia w życie nowelizacji. Będziemy z wnioskodawcami rozmawiali na temat możliwości uzyskania consensusu co do proponowanych rozwiązań - powiedział poseł Ast. Zapewnił przy tym, że PiS na razie nie ma przygotowanych poprawek, bo mają się one "urodzić" w trakcie prac komisji.

Platforma, Nowoczesna i PSL są przeciwko proponowanej zmianie Konstytucji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego.