Lenz przypomniał, że klub Platformy głosował za kandydaturą Kuchcińskiego na marszałka Sejmu. Jak zaznaczył, Kuchciński w kolejnych miesiącach swoim postępowaniem negatywnie jednak zaskoczył polityków opozycji.

Reklama

Kuchciński stał się strażnikiem interesu monowładzy (prezesa PiS) Jarosława Kaczyńskiego, szukającym na opozycję różnych metod, odbierania (im) głosu, wykluczenia z obrad i kar finansowych - przekonywał Lenz. Jak ocenił, Kuchciński posługuje się przepisami regulaminu Sejmu "jak maczugą".

Zdaniem posła PO, działanie marszałka Kuchcińskiego, to "próba zastraszania i kneblowania ust opozycji". Jak podkreślił, działania marszałka Kuchcińskiego, to element gry politycznej Jarosława Kaczyńskiego.

Lenz powiedział, że Kuchciński nie wywiązuje się należycie z pełnienia funkcji marszałka Sejmu, zawiódł posłów i oczekiwania opozycji. Jak ocenił, Kuchciński spełnia jedynie oczekiwania prezesa PiS i to jemu podporządkowuje funkcjonowanie polskiego parlamentu. Przekonywał też, że Kuchciński wielokrotnie łamał polskie prawo. Mamy pewność, że jest pan gotów łamać je dalej - podkreślił poseł PO.

Wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu klub PO złożył pod koniec lipca - na ostatnim przed przerwą wakacyjną posiedzeniu - w związku z sytuacją, do jakiej doszło podczas głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Sejm odwołuje marszałka na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów i imiennie wskazujący kandydata na kolejnego marszałka. Szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział już w lipcu, że jego klub zaproponuje na nowego marszałka posła PO Rafała Grupińskiego.

Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.

Reklama