"Gabinet Beaty Szydło po roku swojej działalności wciąż utrzymuje stabilne poparcie. Ostatnie tygodnie nie przyniosły znaczących zmian w notowaniach rządu, choć nieznacznie poprawiły się oceny jego dotychczasowych działań" - podano w komunikacie. Z badania wynika też, że nieco lepiej niż przed miesiącem oceniane są rezultaty prac rządu. Obecnie blisko połowa badanych (48 proc., wzrost o 3 punkty procentowe) ocenia je pozytywnie, a blisko dwie piąte (39 proc.) negatywnie.

Reklama

W ciągu ostatnich tygodni nie zmieniło się postrzeganie polityki gospodarczej urzędującego gabinetu. Dobrze ocenia ją 42 proc. badanych, natomiast źle - 48 proc. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-13 listopada 2016 roku na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.