"W porównaniu do grudnia 2016 roku, w styczniu odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 4 punkty procentowe, przy jednoczesnym spadku o 1 punkt procentowy odsetka osób, które uważają, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Zmniejszył się również odsetek osób niemających zdania w tej sprawie (z 17 proc. do 14 proc.)" - napisano.

Reklama

Niemal połowa badanych (48 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. "Blisko połowa Polaków (48 proc.) sądzi, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Niewiele mniejsza grupa – 44 proc. myśli pozytywnie o biegu spraw w naszym kraju" - napisano. Badanie przeprowadzono w dn. 13-18 stycznia na grupie 1063 osób.