Pozostaję w kontakcie z panem ministrem Antonim Macierewiczem; zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, gdzie jest jasno powiedziane, że w okresie pokoju prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoją funkcję zwierzchnika sił zbrojnych za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Chciałbym, żeby w tym zakresie Konstytucja RP była w pełni przestrzegana i tak jako prezydent to realizuję - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z kierownictwem MON, najwyższymi dowódcami i szefem Sztabu Generalnego.

Mam nadzieję, że wszystkie zadania, które są w tej chwili przed MON, przed ministrem Antonim Macierewiczem, które są związane z modernizacją polskiej armii, ze współpracą sojuszniczą będą realizowane w sposób sprawny - dodał.

Zadeklarował, że będzie zdecydowanie popierał zmiany legislacyjne, tak by poziom procentowy PKB przeznaczanego na obronność odnosił się nie do wykonanego, lecz do planowanego budżetu.