Wniosek PO o wyrażenie wotum nieufności rządowi Beaty Szydło został odrzucony. Wniosek poparło 174 posłów, przeciw opowiedziało się 238, od głosu wstrzymało się 4.

Reklama

Zgodnie z konstytucją do wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności konieczna jest większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 głosów.

Spośród biorących udział w piątkowym głosowaniu, przeciwni wnioskowi PO byli wszyscy posłowie PiS, a także koła poselskiego Wolni i Solidarni i dwóch posłów niezrzeszonych.

Za wyrażeniem wotum nieufności rządowi opowiedzieli się wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PO, Nowoczesnej, PSL a także Unii Europejskich Demokratów. Z kolei politycy klubu Kukiz'15 nie wzięli udziału w głosowaniu. Od głosu wstrzymali się posłowie koła Republikanie i jeden poseł niezrzeszony.

Głosowanie nad wnioskiem poprzedziła debata z udziałem liderów ugrupowań sejmowych, w tym szefa PO Grzegorza Schetyny, który był wskazanym we wniosku kandydatem na kolejnego premiera, oraz szefowej rządu Beaty Szydło.