To bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego całego kraju, żebyśmy przywiązywali wielką wagę, co też robimy, do terenów wiejskich i niezurbanizowanych. Mieliśmy to w swoim programie - opracowanym przez naszego guru prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pracuję z nim wspólnie od dwudziestu lat. Dzięki niemu i premier Beacie Szydło zostałem powołany na ministra środowiska. Jestem na pewno jednym z najstarszych szefów tego resortu w Unii Europejskiej - podkreślił Jan Szyszko.

Reklama

Jak dodał, w Polsce zasoby przyrodnicze są użytkowane zgodnie z Boskim stwierdzeniem czyńcie sobie ziemię poddaną. Użytkujemy zasoby przyrodnicze w ten sposób, że tworzą one miejsca pracy i nie ulegają deprecjacji, a wręcz kwitną. Jesteśmy w tej mierze wzorem dla zjednoczonej Europy - dodał Szyszko.

Zaznaczył, że stan środowiska przyrodniczego mierzy się tylko jednym parametrem - występowaniem rodzimych, żyjących dziko i występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

To te gatunki, które się przemieszczają - wybierają to miejsce i tu żyją. Mamy je wszystkie. Jest tak dzięki temu, że mamy polski model rolnictwa, przywiązanie do ziemi oraz dlatego, że nie daliśmy się nigdy skolektywizować. To zaowocowało tym, że te gleby nie są zniszczone. To jest nasz atut. Drugim jest polski model leśnictwa - oparty o wiedzę i prawa przyrodnicze - podkreślił.

Dodał, że użytkujemy te lasy i pozyskujemy coraz więcej drewna, a przy tym występują u nas wszystkie gatunki roślin i zwierząt znane w tej strefie klimatycznej. Dodatkowo tworzymy kolejne miejsca pracy. Trudno o racjonalniejsze gospodarowanie tymi zasobami. Jest jeszcze polski model łowiectwa - oparty o zdrowe zasady gospodarowania populacjami zwierząt. Te trzy elementy - rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - wzajemnie się uzupełniają. Sprawiają, że użytkujemy, a jednocześnie mamy - powiedział Szyszko.

W swoim wystąpieniu podkreślił również, że zorganizowanie konferencji, na której obecna jest tak szeroka reprezentacja środowisk wiejskich i leśnych, nie byłoby możliwe bez zaangażowania założyciela Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka. Konferencja "Jeszcze Polska nie zginęła - wieś" poświęcona jest m.in. roli Kościoła, leśnictwa i łowiectwa dla rozwoju wsi. Debatę poprzedziła msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej bpa Edwarda Janiaka.

Reklama

W trakcie konferencji odbywają się wykłady m.in. na temat znaczenia Kościoła dla wsi i wsi dla Kościoła, walki wsi o Polskę czy roli leśnictwa i łowiectwa dla wsi.

Organizatorami przedsięwzięcia są m.in. Ministerstwo Środowiska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Lasy Państwowe. Gościem konferencji oprócz ministra środowiska Jana Szyszki jest szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa. Bierze w niej udział ok. 8 tysięcy osób z całego kraju, w zdecydowanej większości leśników.