Dokument został przekazany PAP przez dyrektora biura prasowego Kancelarii Sejmu Andrzeja Grzegrzółkę. Marszałek Sejmu wydał zarządzenie numer 8 "w sprawie zapewnienia porządku na sali posiedzeń Sejmu".

Marszałek powołuje się na § 10 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej. Zgodnie z Regulaminem, Marszałek Sejmu "sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Sejmu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, w tym o użyciu w razie konieczności Straży Marszałkowskiej".

Reklama

Marek Kuchciński "mając na względzie zachowanie porządku na sali posiedzeń Sejmu", zarządził m.in., że "nie zezwala się posłom na wchodzenie i przebywanie w części prezydialnej sali posiedzeń Sejmu obejmującej przestrzeń za stołem prezydialnym pomiędzy drzwiami do saloniku rządowego i marszałkowskiego oznaczoną przerywaną linią na schemacie sali posiedzeń Sejmu stanowiącym załącznik do zarządzenia".

Ten przepis nie dotyczy członków Prezydium Sejmu, członków Rady Ministrów, sekretarzy Sejmu oraz innych osób upoważnionych przez Marszałka Sejmu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i straci moc z upływem 21 lipca 2017 r.

Sejm we wtorek zdecydował o uzupełnieniu porządku obrad o rozpatrzenie zgłoszonego przez PiS projektu ustawy dot. Sądu Najwyższego.W grudniu podczas burzliwego posiedzenia Sejmu - po tym jak wykluczono Michała Szczerbę z obrad - posłowie opozycji blokowali mównicę i częściowo stół prezydialny. W efekcie obrady przeniesiono do Sali Kolumnowej.
Reklama