"Polska znalazła się w grupie państw, które pierwsze zadeklarowały udział w inicjatywie EBI i jest – dotychczas – największym darczyńcą" - podkreślono. Pozostałe państwa to: Włochy (zadeklarowana wpłata 45 mln euro), Słowacja (2 mln euro), Słowenia (500 tys. euro) oraz Luksemburg (400 tys. euro).

Reklama

Jak czytamy, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował prezesa EBI Wernera Hoyera o gotowości naszego kraju do wpłaty na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego kwoty 50 mln euro jeszcze w 2017 roku.

Tym samym - według MF - mamy wesprzeć rozwiązania, których celem jest łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego. Morawiecki - według komunikatu - "jednocześnie podkreślił, iż +priorytetem rządu RP w odpowiedzi na bezprecedensowy kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie jest udzielanie wsparcia bezpośrednio na miejscu, dlatego wpłata Polski na rzecz ERI (ang. Economic Resilience Initiative) jest nie tylko uzupełnieniem i wzmocnieniem pomocy humanitarnej o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury i rynku pracy, ale wpisuje się również w polski program współpracy rozwojowej”.

Inicjatywa EBI - czytamy - wpisuje się w wyzwania związane z kryzysem uchodźczym, przed jakimi stoi obecnie UE. "Obejmie ona kraje południowego sąsiedztwa (Algieria, Egipt, Gaza/Zachodni Brzeg, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja, Syria, Libia) oraz Zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia), z uwagi na intensyfikację migracji na tym obszarze" - wskazano.

Są to również państwa, w których EBI - napisano w komunikacie - ma już doświadczenie w zakresie finansowania, łączenia środków w celu finansowania inwestycji i doradztwa. "Polska wpłata zostanie przeznaczona na wsparcie wybranych państw, zgodnie ze strategicznymi kierunkami polskiej pomocy rozwojowej" - zaznaczono.

Według resortu "wyłaniają się dwa obszary, w ramach których Inicjatywa może przyczynić się do zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego: integracja uchodźców w społecznościach lokalnych poprzez m.in ich aktywizację zawodową oraz wsparcie inwestycji infrastrukturalnych i pokrewnych zapewniających zabezpieczenie socjalne (zakwaterowanie, szpitale, szkoły)".

"EBI szacuje, iż wraz z tradycyjną działalnością pożyczkową środki pochodzące z ERI na przestrzeni kolejnych pięć lat wygenerują 15 mld EUR dodatkowych inwestycji. W tym celu Bank uruchomi własne środki w wysokości ok. 210 mln EUR oraz pozyska 520 mln EUR z wpłat państw członkowskich, co da łącznie 730 mln EUR" - podano.

Reklama

Będą one - jak czytamy - wykorzystane w formie: dotacji na inwestycje (340 mln euro), koperty projektowej (300 mln euro) bądź w ramach pomocy technicznej i doradczej (90 mln euro). "Bank zatwierdził już wpłatę 90 mln EUR w ramach pomocy technicznej oraz planuje zatwierdzenie wkładu 120 mln EUR ze środków własnych" - dodano.

Zgodnie z komunikatem od 2012 r. w regionie Bliskiego Wschodu Polska dofinansowała m.in. 30 innowacyjnych projektów polskich organizacji pozarządowych na kwotę ponad 47 mln zł, zapewniając poprawę bytu kilkudziesięciu tysięcy osób. "Jednocześnie ta pomoc uzupełniana była wsparciem na rzecz wyspecjalizowanych agend ONZ i Czerwonego Krzyża. Polskie działania zostały ustrukturyzowane w 2016 r. w ramach przyjętego przez Radę Ministrów Pakietu pomocy humanitarnej, co pozwala na bardziej efektywne i zrównoważone świadczenie pomocy w wymiarze dwu i wielostronnym. Logiką polskiej pomocy jest udzielanie wsparcia jednocześnie lokalnej społeczności, jak i uchodźcom. Wpłata na ERI wpisuje się w działania podejmowane w ramach pomocy humanitarnej oraz stanowi realizację celów rządu" - zaznaczono w komunikacie MF.