Kantar Public zwraca uwagę, że w październiku rząd i premier notują najlepsze wyniki od powołania, czyli od listopada 2015 r. Z kolei opinie na temat pracy prezydenta nieznacznie pogorszyły się, ale - jak zauważono - nie jest to znacząca zmiana. Rząd, premier i prezydent mają znacząco więcej zwolenników niż przeciwników.

Reklama

Praca prezydenta Andrzeja Dudy częściej oceniana jest dobrze (54 proc.), niż źle (32 proc.), przy czym odsetek ocen zdecydowanie złych (13 proc.) jest taki sam jak odsetek ocen zdecydowanie dobrych (13 proc.). 14 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca ocena pracy Andrzeja Dudy niewiele się zmieniła. O 2 punkty procentowe mniej respondentów niż we wrześniu, uważa, że Andrzej Duda dobrze wypełnia swoje obowiązki.

Najlepiej wypełnianie obowiązków prezydenta przez Andrzeja Dudę oceniają wyborcy PiS (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (82 proc.).

Najgorzej działalność prezydenta Dudy oceniają osoby popierające SLD (68 proc. ocen negatywnych), partię Nowoczesna (67 proc. ocen negatywnych), a także Partię Razem (58 proc.) oraz badani o lewicowych (70 proc.) i centrolewicowych (45 proc.) poglądach politycznych.

48 proc. badanych pozytywnie ocenia pracę premier Beaty Szydło; 38 proc. wypowiada się na ten temat negatywnie. 14 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Odpowiedzi wyrażających zdecydowanie złą opinię jest o 4 punkty procentowe więcej niż tych zdecydowanie dobrych (17 proc. wobec 13 proc.).

W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca ocena pracy premier Szydło w październiku utrzymuje się na podobnym poziomie.

Premier najwięcej ocen pozytywnych otrzymuje od wyborców PiS (96 proc.) i osób o poglądach prawicowych (82 proc.). Największe poparcie i zadowolenie z jej pracy płynie ze strony osób starszych – 53 proc. osób w wieku 60 i więcej lat pozytywnie ocenia pracę Beaty Szydło.

Reklama

47 proc. badanych dobrze ocenia działalność rządu, w tym jedynie 10 proc. uważa, że działa on zdecydowanie dobrze, a 37 proc., że raczej dobrze. 38 proc. respondentów źle wypowiada się o pracy rządu, przy czym 16 proc. zdecydowanie źle, a 22 proc. raczej źle. 15 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Oceny rządu w październiku poprawiły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Działalność rządu najlepiej oceniają wyborcy PiS (95 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (80 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Nowoczesnej (77 proc. ocen negatywnych) i SLD (75 proc.) oraz PO (71 proc.), a także respondenci o poglądach lewicowych (69 proc.).

Osoby, które deklarują, że interesują się polityką lepiej oceniają działalność rządu niż te, które się nią nie interesują. Jak zauważa Kantar Public. odsetek osób posiadających negatywną opinię rośnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-11 października 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1056 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.