Jarosław Gowin poinformował, że w czwartek odbywa się forum samorządowe Porozumienia, w którym biorą udział nie tylko samorządowcy z partii, ale i bezpartyjni sympatycy. Jak dodał, forum ma być okazją do debaty o przyszłości polskiego samorządu i programie Porozumienia.

Reklama

Wśród postulatów Porozumienia, wyświetlonych w trakcie konferencji pojawiły się m.in.: zmniejszenie liczby radnych o 20 proc., powstanie "efektywnego systemu wsparcia, budowy i utrzymania dróg lokalnych", budowanie polityki senioralnej w każdej gminie, zwiększenie środków na zadania gminnych ośrodków kultury.

- Generalnie rzecz biorąc, nasze ugrupowanie uważa, że reforma samorządowa to jest ta reforma po 1989 r., która udała się najlepiej - powiedział Gowin.

- Uważamy, że trzeba wzmacniać kompetencje samorządu, kierując się zresztą właściwą naszej Konstytucji zasadą pomocniczości - im więcej władzy jak najbliżej obywateli, tym lepiej dla Polski, dlatego Porozumienie będzie konsekwentnie wspierać ideę samorządności, jak i konkretne formy funkcjonowania samorządów - dodał.