W kwietniu 36 proc. Polaków uważało, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, odwrotne zdanie miało 41 proc.

Reklama

W poprzednim badaniu stan polskiej gospodarki pozytywnie oceniało 59 proc. respondentów, a negatywnie 28 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 maja 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1.062 mieszkańców Polski za pomocą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo.