Z obwieszczenia wynika, że Izbie Cywilnej SN do obsadzenia są cztery stanowiska, w Izbie Karnej trzy, a w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kolejne cztery.

Reklama

W izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego są cztery wakaty w Izbie Finansowej, trzy w Izbie Gospodarczej i jedno w Izbie Ogólnoadministracyjnej.

Ukazanie się obu obwieszczeń w Monitorze Polskim uruchamia procedurę naboru sędziów do SN, a także do NSA. Zgodnie z nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, w "okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy prezydent obwieszcza w Monitorze Polskim liczbę wolnych stanowisk, przewidzianych do objęcia bez zasięgnięcia opinii I prezesa Sądu Najwyższego".

Zgłoszenia kandydatur trafiają do Krajowej Rady Sądownictwa, która je rozpatruje i przedstawia prezydentowi rekomendacje.

Obecnie w toku jest procedura dotycząca naboru 44 sędziów SN. Rozpoczęła się po opublikowaniu w końcu czerwca w Monitorze Polskim obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN.

Trwająca procedura dotyczy 7 wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN; jednego w Izbie Karnej; 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych; 16 w Izbie Dyscyplinarnej.

W ubiegły czwartek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do Izby Dyscyplinarnej 12 osób. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. W piątek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu kandydata na wakat w Izbie Karnej, z kolei we wtorek KRS rekomendowała 7 osób do Izby Cywilnej i ma jeszcze przedstawić rekomendacje do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.