Lider PO Grzegorz Schetyna ocenił w środę, że przepisy znowelizowanego Kodeksu wyborczego eliminują przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej z obwodowych komisji wyborczych.

Reklama

Według znowelizowanego Kodeksu wyborczego, do dziewięcioosobowych obwodowych komisji wyborczych sześć osób typują te komitety, które w ostatnich wyborach dostały się albo do Sejmu, albo do sejmiku wojewódzkiego. Pozostali członkowie terytorialnej komisji wyborczej to osoby zgłoszone przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze.

W związku z tym, że w jesiennych wyborach samorządowych PO i Nowoczesna postanowiły po raz pierwszy wystartować jako Koalicja Obywatelska, nie obowiązuje je przepis, z którego mogłyby skorzystać jako samodzielnie startujące partie, które w ostatnich wyborach dostały się do albo do Sejmu albo do sejmiku wojewódzkiego – wynika z interpretacji Państwowej Komisji Wyborczej. Co za tym idzie, PO i Nowoczesna nie mają gwarancji, że ich przedstawiciele wejdą do obwodowych komisji wyborczych.

Według PKW "nie jest prawdą, jakoby Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska nie może zgłosić członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie".

Reklama

W czwartkowym komunikacie PKW przywołała art. 182 paragraf 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym - jak podkreśla - w skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi maksymalnie 9 osób, a w tym w liczbie nie mniejszej niż 6 - po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa. Z tym że - kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa; albo wybrano posłów do Sejmu. Jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy o których mowa w pkt 2 Kodeksu wyborczego, czyli po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze.

"W praktyce dla komitetów wyborczych utworzonych przez te partie polityczne bądź te koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach wybrano radnych do sejmiku województwa, albo wybrano posłów do Sejmu, oznacza to gwarancję miejsca w obwodowych komisjach wyborczych (pod warunkiem, że takich komitetów nie będzie więcej niż 6)" - podkreśla PKW.

Jak zaznaczono, po 27 sierpnia br. czyli po upływie terminu złożenia zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, "wiadomym stało się, iż z takiej gwarancji w myśl przepisów prawa mogą skorzystać tylko dwa zarejestrowane komitety wyborcze: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość".

Zgodnie z komunikatem PKW, oznacza to, że pula 6 miejsc w komisjach wyborczych gwarantowanych komitetom wyborczym utworzonym przez partie polityczne, bądź koalicje partii politycznych, nie zostanie wyczerpana. "W tej sytuacji 4 niewykorzystane miejsca powiększą pulę miejsc przeznaczoną do rozdysponowania wśród pozostałych komitetów wyborczych, do których należy m.in. Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Liczba miejsc przeznaczonych do rozdysponowania wśród pozostałych komitetów wyborczych wzrosła zatem z 3 do 7" - zauważyła PKW.

Komisja poinformowała jednocześnie, że pełnomocnik wyborczy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska wystąpił 20 sierpnia br. z wnioskiem o wyjaśnienie, na jakich zasadach zgłoszeni przez ten komitet kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych będą uczestniczyć w podziale miejsc w tych komisjach.

"W odpowiedzi PKW poinformowała tenże komitet, że koalicyjny komitet wyborczy koalicji partii politycznych, która nie utworzyła w tym samym składzie koalicji w ostatnich wyborach do sejmiku województwa lub w wyborach do Sejmu RP, będzie uczestniczył w podziale pozostałych miejsc przeznaczonych do rozdysponowania wśród pozostałych komitetów wyborczych" - czytamy. "Nie oznacza to zatem, że KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska nie będzie miała swoich przedstawicieli w obwodowych komisjach" - podkreślono w komunikacie.

PKW poinformowała również, że Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska zwróciła się z pytaniem, czy utworzenie przez partię Platforma Obywatelska RP samodzielnego komitetu - obok Komitetu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – zapewni samodzielnemu komitetowi gwarantowane miejsca w obwodowych komisjach wyborczych.

Komisja wskazała w odpowiedzi, że "w przypadku gdyby partia polityczna Platforma Obywatelska RP - wchodząca obecnie w skład koalicji tworzącej koalicyjny komitet wyborczy - utworzyła jednocześnie w tych wyborach komitet wyborczy partii politycznej Platformy Obywatelskiej oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Partii Politycznych Platformy Obywatelskiej RP i Nowoczesnej, to pierwszy z nich miałby miejsca gwarantowane, a drugi uczestniczyłby dodatkowo w podziale pozostałych miejsc przeznaczonych do rozdysponowania wśród pozostałych komitetów wyborczych".

Jak podkreśla PKW, odpowiedź na to pismo została udzielona w terminie umożliwiającym złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej.

"Platforma Obywatelska RP podjęła decyzję, że mimo takiej możliwości, nie powoła – obok koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych – komitetu wyborczego partii politycznej, co zapewniłoby komitetowi wyborczemu partii politycznej gwarantowane miejsca w obwodowych komisjach wyborczych" - podkreśla PKW.