Jarosław Kaczyński podkreślił, że Zachodniopomorskie jest ziemią wielkiego potencjału, wielkich możliwości, wspaniałych ludzi. Prezes PiS zwrócił uwagę, że Polska leży między dwiema potęgami - między Rosją i Niemcami. To są kraje zupełnie dzisiaj różne, ale i Rosja i Niemcy są bardzo silne, mają ogromne możliwości - tego nie można im odmówić - powiedział Kaczyński.

Reklama

Od Rosji jesteśmy w jakiejś mierze oddzieleni Ukrainą, w mniejszej mierze Białorusią, mamy krótką granicę z obwodem kaliningradzkim - zauważył. Natomiast z Niemcami mamy otwartą granicę. Chcę powiedzieć, że to bardzo dobrze, że mamy otwartą granicę, to bardzo dobrze, że jesteśmy razem w Unii Europejskiej, to bardzo dobrze, że jesteśmy razem w NATO, że jesteśmy sojusznikami - mówił prezes PiS. Nasza współpraca z niemieckim sojusznikiem jest potrzebna także dla tej ziemi, ale rozwój musi być polski, zintegrowany z Polską - dodał

Podkreślił jednak, że ci, którzy wierzyli, że historia się skończyła - mylili się. Historia biegnie dalej i nikt nie wie, w jakim kierunku, nikt nie wie, co się zdarzy - stwierdził Kaczyński. Według niego, jest jedna odpowiedź na tę sytuację (...) - silne Pomorze Zachodnie, które w nieodległym czasie osiągnie poziom rozwoju gospodarczego i społecznego przynajmniej porównywalne z Niemcami.

Kaczyński o patriotyzmie: Takie zaangażowanie nieszowinistyczne

Wobec osób, które pełnią funkcje w życiu publicznym, trzeba stawiać wymóg zdecydowanego patriotyzmu, który jest zrębem ich motywacji, podstawą ich motywacji i zaangażowania w życie publiczne - mówił. Jak dodał, tutaj, na Pomorzu Zachodnim, trzeba stawiać jeszcze jeden wymóg: patriotyzmu lokalnego, patriotyzmu Pomorza Zachodniego, polskiego Pomorza Zachodniego. Zdaniem Kaczyńskiego, ten patriotyzm może wyrastać z różnych przesłanek: religijnych, zaangażowania społecznego, ma także ta tradycja w sobie coś, co można określić zaangażowaniem narodowym w tym dobrym tego słowa znaczeniu, w rozumieniu zaangażowania we wspólnotę, solidarną wspólnotę kultury, pamięci, wspólnej historii, czyli wspólnotę narodu, takie zaangażowanie nieszowinistyczne.

Kaczyński podkreślał też, że ziemia szczecińska jest jedną z kolebek Solidarności, a Solidarność - jak zaznaczył - "integrowała te wszystkie dobre motywacje polskiego działania", podobnie jak tradycje niepodległościowe.

Spoiwem wszystkiego musi być patriotyzm, a w wypadku tej ziemi te dwa połączone ze sobą i nigdy nie przeciwstawiane sobie patriotyzmy. Praktycznie wynikają z tego dwa postulaty: po pierwsze stawka na szybki rozwój gospodarczy tej ziemi, zintegrowany z Pomorzem Wschodnim, z innymi częściami Polski, odrzucenie zewnętrznych lobby, które tu często naciskają, różnych pokus, szybki rozwój, polski, rozwój, to jest imperatyw - mówił prezes PiS. Drugim czynnikiem - jak zaznaczył Kaczyński - jest integracja społeczeństwa tej ziemi wokół patriotyzmu.