Według Estymatora, Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskałby 4,8 proc., Partia Razem - 1,6 proc., Wolność - 1,4 proc., Nowoczesna 1,4 proc, Partia Teraz - 0,4 proc.; inną partię wskazało 1,5 proc. respondentów.

Reklama

Estymator przeliczył te wyniki na mandaty w Sejmie; z wyliczeń tych wynika, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby 234 mandatów, Platforma Obywatelska - 170; Kukiz'15 - 34, a Polskie Stronnictwo Ludowe - 21.

Badanie - jak podaje Estymator - przeprowadzono w dniach 23-24 stycznia 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.