Wrześniowe notowania głowy państwa są zbliżone do sierpniowych. Obecnie prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 62 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc. w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca). Niezadowolenie z niej wyraża 28 proc., (o 2 punkty proc. mniej niż w sierpniu). 10 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat (wzrost o 1 punkt proc.).

Reklama

We wrześniu pracę posłów pozytywnie oceniło 34 proc. badanych, od sierpnia odsetek pozytywnych ocen pracy posłów zmalał o 3 punkty proc. Co drugi ankietowany - 50 proc. jest niezadowolony z pracy posłów (wzrost od sierpnia o 4 punkty proc.). 16 proc. nie ma zdania w tej kwestii (spadek o 1 punkt proc.).

Opinie o Senacie pozostają stabilne. Tak jak w sierpniu działalność izby wyższej parlamentu chwali 34 proc. respondentów, a 41 proc. ocenia ją negatywnie (wzrost o 1 punkt proc.). Zdania na temat pracy senatorów nie wyraziło 25 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.).

Oceny funkcjonowania wojska są minimalnie lepsze niż w marcu bieżącego roku, kiedy ostatnio CBOS badał opinie Polaków na ten temat. Dobrze wypowiada się o wojsku 74 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.), natomiast 7 proc. jest przeciwnego zdania (spadek o 3 punkty proc.). O 2 punkty proc., z 17 proc. do 19 proc., wzrósł odsetek osób niezdecydowanych co do oceny wojska.

Reklama

O działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego pozytywnie wypowiedziało się we wrześniu 45 proc. badanych (od marca spadek o 2 punkty proc.), a negatywnie 16 proc. (wzrost o 3 punkty proc.). Odsetek niezdecydowanych zmalał z 40 do 39 proc.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 12–19 września 2019 roku na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.