Telewizja

Reklama

Jak podał CBOS, spośród trzech stacji telewizyjnych, o które zapytano ankietowanych, najlepiej postrzegana jest telewizja Polsat. Pozytywne zdanie o jej działalności ma 71 proc. respondentów, a negatywne - 10 proc. Stację TVN dobrze ocenia 63 proc. ankietowanych, a źle - 20 proc. "Bardziej zróżnicowane są opinie o działalności telewizji publicznej, o której z aprobatą wypowiada się ponad połowa Polaków (56 proc.), a jedna trzecia (32 proc.) ma do niej zastrzeżenia" - zwrócono uwagę w raporcie.

Według CBOS, na opinie o nadawcach telewizyjnych wpływa polityczne usytuowanie badanych. "TVP najkorzystniej oceniają zwolennicy PiS oraz osoby identyfikujące się z prawicą, natomiast krytykuje przeważająca część potencjalnego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej oraz osób o orientacji lewicowej. Z kolei stacje komercyjne, zwłaszcza TVN, a w znacznie mniejszym stopniu Polsat, są lepiej oceniane przez zwolenników ugrupowań opozycyjnych niż partii rządzącej. Częściej także dobrze wypowiadają się o nich badani o poglądach lewicowych i centrowych niż prawicowych. Ogólnie rzecz biorąc, opinie o Polsacie są najmniej zdeterminowane przez polityczne cechy ankietowanych" - czytamy.

Radio

CBOS podkreśla, że jeśli chodzi o nadawców radiowych najwyżej oceniane jest RMF FM. Pozytywne noty wystawiło tej stacji 66 proc. ankietowanych, a negatywne - 5 proc. Działalność Radia Zet korzystnie ocenia 61 proc. respondentów; negatywne zdanie o niej ma 4 proc. "Najbardziej zróżnicowana jest percepcja Radia Maryja. Działalność tej rozgłośni nieco częściej jest krytykowana (25 proc.), niż aprobowana (20 proc.). Ponad połowa respondentów (55 proc.) w ogóle nie ma sprecyzowanej opinii o tej rozgłośni" - poinformowano w raporcie. O Polskim Radiu pozytywnie wypowiada się 49 proc. badanych, a 16 proc. - negatywnie.

Reklama

Jak dodano, "w największym stopniu zróżnicowane w zależności od światopoglądowych cech badanych są opinie o Polskim Radiu i Radiu Maryja". "Najczęściej pozytywnie o tych stacjach wypowiadają się badani zamierzający głosować na PiS, mający prawicowe poglądy oraz zaangażowani w praktyki religijne, natomiast negatywnie – przede wszystkim potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ankietowani identyfikujący się z lewicą, a w przypadku Radia Maryja również zwolennicy KW Sojusz Lewicy Demokratycznej i KW Polskie Stronnictwo Ludowe oraz osoby nieuczestniczące w praktykach religijnych" - napisano.

Reklama

IPN

CBOS sprawdził także, jakie są oceny działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Jak wykazało badanie, opinie o niej są takie same jak pół roku temu - co drugi badany (50 proc.) ocenia ją dobrze, a niemal co piąty (18 proc.) – źle. W raporcie zwrócono uwagę, że pozytywnymi ocenami Instytutu wyróżniają się przede wszystkim badani o prawicowych poglądach politycznych (70 proc. wobec 10 proc. będących przeciwnego zdania), najbardziej zaangażowani w praktyki religijne (67 proc. wobec 3 proc.). Jak wskazano, negatywne noty znacznie częściej niż przeciętnie wystawiają mieszkańcy największych miast, osoby o orientacji lewicowej i respondenci nieuczestniczący w praktykach religijnych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 12-19 września metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.