Posłowie mieli zająć się m.in. sprawozdaniem komisji śledczej ds. Amber Gold. Raport końcowy ze swoich prac wraz z poprawkami komisja przyjęła w połowie czerwca. Posłowie Krzysztof Brejza (PO-KO), Witold Zembaczyński (PO-KO) i Krzysztof Paszyk (PSL-UED) zapowiedzieli wówczas złożenie zdań odrębnych. Sprawozdawcą komisji będzie Jarosław Krajewski (PiS). Konkluzją zawartą w raporcie jest stwierdzenie, iż "w ocenie komisji śledczej powstanie i ekspansja Grupy Amber Gold były wynikiem słabości państwa, dysfunkcjonalnością organów stojących na straży praworządności i wymiaru sprawiedliwości, systemowych luk prawnych, bierności i pobłażliwości aparatu urzędniczego, a także braku stosowania przepisów prawa przez organy władzy publicznej".

Reklama

Co się wydarzy w Sejmie? Opozycja ma obawy, że PiS będzie chciał przeforsować przy okazji tego posiedzenia zupełnie inne pomysły.