W niektórych ministerstwach te zmiany nastąpią również, ale one będą na tyle nieduże, żeby można było powiedzieć o nich w stosownym czasie, w późniejszych dniach. W tym przypadku ta zmiana jest duża; otóż cały +pion europejski+, tak to można ogólnie nazwać, będzie częścią KPRM-u. Poprosiłem pana ministra Szymańskiego (Konrada - PAP), żeby kontynuował swoją dzisiejszą misję - powiedział Morawiecki.

Reklama

Zaznaczył, że bardzo blisko współpracował z Konradem Szymańskim przy wszelkich eskapadach europejskich, na Radzie Europejskiej. Tam są trudne, żmudne negocjacje dotyczące przekładania legislacji europejskiej na realną gospodarkę, na polską gospodarkę i wpływu tych unijnych regulacji - tłumaczył premier. Wyjaśnił, że taka działalność jest odrębna od szeroko rozumianej dyplomacji, która leży w kompetencjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stąd ta istotna zmian, którą zaproponowałem - dodał. Ministerstwo Środowiska - o takiej nazwie - będzie obejmowało Lasy Państwowe, łowiectwo, parki narodowe, edukację w zakresie ochrony środowiska" - wymienił Morawiecki. Jak dodał pokieruje nim Michał Woś.

ZMIANY W RESORCIE ŚRODOWISKA

Ministerstwo Środowiska - o takiej nazwie - będzie obejmowało Lasy Państwowe, łowiectwo, parki narodowe, edukację w zakresie ochrony środowiska - wymienił Morawiecki. Jak dodał pokieruje nim Michał Woś.

Cała sfera zewnętrzna dawnego ministerstwa [środowiska - red.]: klimat, program, strefy, które wiążą się z wypełnieniem naszych wymogów np. z poziomem Odnawialnych Źródeł Energii w naszym miksie energetycznym, albo obniżeniem emisji CO2, to są takie dziedziny, które w oczywisty sposób dotyczą działań gospodarczych wewnątrz kraju, a jednocześnie mają niebywale istotne odniesienie do aktualnej polityki klimatycznej przede wszystkim w UE - mówił premier. Poinformował, że resortem ds. klimatu pokieruje Michał Kurtyka. Premier podkreślił, że Kurtyka dotychczas zajmował się taką tematyką.

Morawiecki dodał, że powodem powołania oddzielnego ministerstwa jest koncentracja na celach klimatycznych. Negocjacje w ciągu najbliższych 12, 24 miesięcy będą niezwykle trudne i bardzo ważne dla naszej gospodarki, naszego społeczeństwa - zaznaczył. Jak dodał, w kompetencjach nowego ministerstwa będą znajdowały się również takie obszary jak program Czyste Powietrze, program Mój Prąd, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz gospodarka odpadami.

Powstaje resort zarządzania funduszami

Premier ogłaszając skład nowego rządu poinformował, że powstanie nowy resort - ministerstwo zarządzania funduszami. Kandydatką na szefową tego ministerstwa jest Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Premier podsumował zmiany strukturalne w ministerstwach. Mamy takie zmiany - w obszarze nowo powołanego ministerstwa, które będzie miało nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, w obszarze ministerstwa środowiska, pewne zmiany w dawnym ministerstwie inwestycji i rozwoju, które też w obecnym kształcie zostanie przeniesione do ministerstwa rozwoju - mówił. Zmiana dotyczy też zarządzania funduszami, powstanie ministerstwo zarządzania funduszami - dodał Morawiecki.

Jak wynika ze słów premiera Morawieckiego, wicepremier Jacek Sasin, który pokieruje nowym ministerstwem, będzie sprawował nadzór właścicielski "nad większością" spółek Skarbu Państwa. Trafi tam też nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi, który leżał w gestii likwidowanego Ministerstwa Energii.

Morawiecki oświadczył, że Sasin zostanie poproszony o wypracowanie jak najlepszych praktyk. Jak dodał szef rządu, chodzi o to, aby między spółkami było jak najwięcej synergii, co ma związek ze znaczącym spowolnieniem koniunktury gospodarczej. Wykorzystanie wszelkich rezerw, również tych znajdujących się w spółkach Skarbu Państwa, jest w naszym żywotnym interesie i to będzie jedno z zadań ministra Sasina - zapowiedział szef rządu.