Klub parlamentarny PiS poza Markiem Astem zgłosił także Bartosza Kownackiego, Arkadiusza Mularczyka i Kazimierza Smolińskiego.

Reklama

Ast jest szefem sejmowej komisji sprawiedliwości; to jego piąta kadencja w Sejmie. W poprzednich kadencjach przewodniczył także Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim; odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Kownacki od 2015 roku do 2018 r. był sekretarzem stanu w MON. Ma wykształcenie prawnicze; pracował m.in. jako dyrektor Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz radca prawny w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Mularczyk jest prawnikiem i adwokatem, a od 2005 roku posłem na Sejm. Działał w kilku sejmowych komisjach, m.in. Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ustawodawczej, Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Spraw Zagranicznych. W 2011 r. został powołany na członka delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest także wiceprzewodniczącym Komisji ds. Wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Smoliński to radca prawny i adwokat. W latach 2015 -2018 pełnił obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Był też członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zajmował ponadto stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach; działał w samorządzie.

Po jednej kandydatce do KRS zgłosiły kluby KO i Lewicy.

Posłanka KO Gasiuk-Pihowicz w obecnej kadencji sprawuje funkcję wiceszefowej komisji sprawiedliwości. Ma wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Pracowała m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2015 roku zasiada w ławach poselskich. Była reprezentantką polskiego Sejmu na forum Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Reklama

Joanna Senyszyn z Lewicy jest profesorem nauk ekonomicznych; to jej czwarta kadencja w Sejmie. W latach 2009-2014 Senyszyn sprawowała mandat w Parlamencie Europejskim, gdzie działała m.in. w Komisji Praw Człowieka oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia. Należy do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przez dwie kadencje działał w Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Komitecie Badań Naukowych.

Wybór posłów-członków KRS zgodnie z harmonogramem Sejmu przewidziano na późny wieczór w czwartek. Zgodnie z ustawa, Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na czteroletnią kadencję.

Andrzejewski i Chmaj kandydatami na wiceprzewodniczących Trybunału Stanu

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski i prof. Marek Chmaj są kandydatami na zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu; Jacek Dubois i Witold Pahl są wśród kandydatów na członków TS – poinformował we wtorek Sejm.

Kandydaci na członków TS to Zdzisław Gawlik, Jan Jobs, Piotr Jóźwiak, Czesław Kłak, Andrzej Kojro, Przemysław Litwiniuk, Iwona Olejnik, Witold Pahl, Bogdan Witold Szlachta, Paweł Śliwa, Marcin Henryk Wawrzyniak, Maciej Gustaw Zaborowski i Tomasz Zalasiński.

Kandydaturę Piotra Łukasza Andrzejewskiego, członka Trybunału w latach 2015-19, wieloletniego senatora, działacza opozycji w PRL zgłosiła grupa posłów klubu parlamentarnego PiS.

Specjalizującego się w prawie konstytucyjnym prof. Marka Chmaja zaproponował klub KO.

Kandydatury opublikowano w druku sejmowym zamieszczonym na stronie internetowej izby.

Przewodniczącym TS jest z urzędu pierwszy prezes Sądu Najwyższego – obecnie Małgorzata Gersdorf. Wyboru jej zastępców i członków TS Sejm ma dokonać w czwartek.