CBOS spytał ankietowanych, czy ich zdaniem dobra dla kraju, czy też nie jest sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie, ale nie ma większości w Senacie.

Reklama

Spośród 51 proc. badanych, którzy pozytywnie wypowiadają się o tej sytuacji, zdecydowanie dobrze ocenią ją 19 proc. a 32 proc. uważa, że jest to sytuacja raczej dobra.

W grupie respondentów, którym nie podoba się taki stan rzeczy 4 proc. sądzi, że jest to sytuacja zdecydowanie zła, a 25 proc., że raczej zła. 20 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Opinie w tej kwestii wyraźnie różnicuje orientacja polityczna - zauważa CBOS. Najczęściej zadowolone z utraty przez PiS większości w Senacie są osoby określające swoje poglądy polityczne jako lewicowe (70 proc.) lub centrowe (63 proc.). Badani identyfikujący się z prawicą są podzieleni w opiniach: niemal równie często uważają, że jest to sytuacja dobra (43 proc.), co sądzą, że to źle dla kraju (45 proc.).

CBOS zapytał też respondentów, czy lepiej byłoby dla kraju, gdyby przyszłoroczne wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda, czy też kandydat opozycji.

Według łącznie 56 proc. ankietowanych lepiej byłoby, gdyby wybory prezydenckie wygrał popierany przez obóz rządzący obecny prezydent. Przy czym 31 proc. sądzi, że byłoby to zdecydowanie lepsze a 25 proc. uważa, że byłoby to raczej lepsze.

Przeciwnego zdania jest 32 proc. badanych. Opinię, że wygrana kandydata opozycji byłaby zdecydowanie lepsza dla kraju wyraża 15 proc z tej grupy, a 17 proc. uważa, że byłaby to raczej lepsza sytuacja. 12 proc. nie ma zdania na ten temat.

Reklama

Preferencje dotyczące wyniku wyborów prezydenckich są zróżnicowane w elektoratach. Ponownego wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta chcieliby ci, którzy w wyborach do Sejmu głosowali na KW Prawa i Sprawiedliwości (PiS, Slidarna Polska, Porozumienia) - 93 proc., ale także większość głosujących na Konfederację Wolność i Niepodległość (65 proc.) oraz znaczna część wyborców KW Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL i Kukiz'15) - 44 proc. Wygranej kandydata opozycji życzyliby sobie zwolennicy KW Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) oraz KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD, Wiosna, Lewica Razem) - po 81 proc. wskazań.

Ponadto w ocenie 52 proc. badanych obecnie ważniejsze jest, aby rządzący mogli sprawnie i skutecznie działać, z kolei zdaniem 39 proc. ważniejsze jest, aby władza nie była w rękach jednego obozu. 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7–17 listopada 2019 roku na liczącej 944 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.