Termin zgłaszania kandydatur minął w czwartek; marszałek Senatu ustalił termin na składania wniosków w sprawie wyboru senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa od 25 listopada do 12 grudnia. Punkt dotyczący wyboru członków KRS znajduje się w harmonogramie najbliższych obrad Senatu, zaplanowanych na 17-18 grudnia. Szef senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej potwierdził w rozmowie z PAP, że zgłoszone zostały kandydatury Zdrojewskiego, Kwiatkowskiego i Ambrozika. Poinformował, że komisja we wtorek zajmie się zaopiniowaniem tych kandydatur.

Reklama

Bogdan Zdrojewski jest senatorem Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Kwiatkowski senatorem niezależnym, a Rafał Ambrozik senatorem PiS. Izba spośród nich wybierze dwóch członków KRS.Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. Składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości, 15 sędziów wybranych przez Sejm oraz czterech posłów i dwóch senatorów.

W listopadzie Sejm wybrał do KRS posłów PiS: Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego.

W głosowaniu nad wyborem posłów do KRS głosujący wybierali cztery osoby z listy zgłoszonych sześciorga kandydatów: czterech kandydatów PiS i dwóch kandydatek opozycji. Głosowanie to zostało - decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek - anulowane i następnie odbyło się powtórne. Witek uzasadniała tę decyzję tym, że są posłowie, którzy zgłaszają problemy z systemem do głosowania. W powtórzonym głosowaniu wybrani do KRS zostali czterej posłowie PiS. Posłowie opozycji w związku z tym, że nie podano wyników pierwszego głosowania i zarządzono powtórne, ocenili, że doszło do oszustwa.