Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl zapytani zostali, jak oceniają dotychczasową prezydenturę Andrzeja Dudy.

Reklama

Odpowiedzi "bardzo dobrze" udzieliło 16,1 proc. respondentów. "Dobrze" ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy 23,2 proc. ankietowanych.

Prezydentura Dudy jest "przeciętna" według 25,5 proc. respondentów. "Źle" prezydenturę Andrzeja Dudy podsumowało 30,8 proc. ankietowanych. Zdania w tej kwestii nie ma 4,4 proc. uczestników badania.

Obecny prezydent zaprzysiężony na urząd został 6 sierpnia 2015 roku, po wygranych przez siebie wyborach z maja 2015 roku. Wygrał zarówno I turę (z wynikiem 34,76 proc.), jak i drugą turę (uzyskał wówczas 51,55 proc. i wygrał z urzędującym prezydentem Bronisławem Komorowskim).