Kategorie parodii czy jakiejś komedii, która jest związana z tym, co tam można przeczytać, wpisują się chyba najlepiej w opis, jeśliby ktoś chciał podjąć ambitne zadanie merytorycznej oceny tego, co tam można znaleźć - powiedział Ziobro, odnosząc się do opinii KW, podczas konferencji w resorcie sprawiedliwości.

Reklama

Komisja Wenecka oceniła w wydanej w czwartek opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zarekomendowała, by nie przyjmować zapisów w sprawie rozszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nowelą zajmuje się na obecnym posiedzeniu Senat.

To, co przebija z tego dokumentu, stanowiącego w mojej opinii parodię opinii gremium międzynarodowego, jakim jest Komisja Wenecka, to segregacja, słowo segregacja - zaznaczył Ziobro.

Reklama

Jak dodał, "to, co proponują autorzy tego dokumentu, wpisuje się w narrację, którą miałem okazję słyszeć czasami z ust niektórych ministrów sprawiedliwości krajów tzw. starej UE, którzy pouczali mnie z poczuciem wyższości i pewnej buty w głosie, że oni są przedstawicielami dojrzalszej demokracji, przedstawicielami obywateli dużo bardziej cywilizowanych, o wyższej kulturze prawnej (...) i ich obywatelom wolno więcej niż Polakom".

Ziobro podczas konferencji prasowej w czwartek nazwał tę opinię parodią dokumentu. Zaznaczył przy tym, że opinia ta jest nie do przyjęcia.

Niech nas nikt nie poucza, że jest lepszy, mądrzejszy, że ma bardziej ugruntowane zaplecze cywilizacyjne, kulturowo-prawne, ponieważ to źle brzmi, źle się kojarzy i to są akcenty obrażające Polaków. My nigdy nie przyjmiemy takiej narracji też widocznej w tzw. dokumencie przedstawionym przez nieformalne gremium, które było w Polsce powołując się na legitymację Komisji Weneckiej, że nam nie wolno czegoś, co wolno innym - powiedział Ziobro.

Minister zwrócił przy tym uwagę, że są kraje, w których sędziów powołują przedstawiciele parlamentu, a nawet wprost władzy wykonawczej.

Reklama

Chciałbym wszystkim tym mędrcom, pyszałkom, którzy przyjeżdżają z nadęciem do Polski (...) powiedzieć tego rodzaju tony obraźliwe nigdy nie zostaną przez Polskę zaakceptowane - dodał szef MS.

Warchoł o opinii Komisji Weneckiej: Dokument, który nadaje się co najwyżej do kosza

Warchoł zaznaczył, że jednymi z pierwszych zarzutów odnośnie opinii Komisji Weneckiej są zarzuty stosowania podwójnych standardów, hipokryzji i zakłamania. Ta nieformalna, nielegalna, nieoficjalna wizyta wypracowała paraopinię. Taki dokument, który rzeczywiście nadaje się co najwyżej do kosza - ocenił wiceminister sprawiedliwości.

Dodał, że w opinii Polacy są traktowani jako podobywatele w Unii Obywatelskiej, którym wolno mniej. Co ciekawe w przypisie stawiani jesteśmy obok Mołdowy i Albanii. To są te kraje tzw. nowych demokracji, gdzie rzeczywiście kultura prawna nie jest aż tak rozwinięta, żeby to organy władzy wykonawczej, bądź ustawodawczej mogły wybierać sędziów. Ale w starych demokracjach jest to oczywiście jak najbardziej możliwe, uprawnione, że organ władzy wykonawczej wybiera sędziów - powiedział Warchoł.

Wiceszef MS zaznaczył, że w punkcie 9. opinii jest mowa o tym, "że są kraje demokratyczne, gdzie sądownictwo jest niezależne, pomimo że sądowe nominacje wykonywane są przez egzekutywę". Pomimo tego, że władza wykonawcza powołuje sędziów. Te stare demokracje mają charakter demokracji niezależnych. Natomiast Komisja Wenecka zawsze podchodziła inaczej do nowych demokracji i tutaj trzeba wprowadzić inne standardy, np. w Polsce, w Mołdowie czy w Albanii - powiedział.

Warchoł zwrócił też uwagę, że w prawie międzynarodowym, nie ma równych i równiejszych. Nikt nie jest podobywatelem, nikt nie jest nadobywatelem. W ramach Unii Europejskiej wszyscy jesteśmy równi - podkreślił.

Dodał, że w punkcie 12. opinii rząd Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżany przez Komisję Wenecką o prowadzenie negatywnej kampanii, w której oskarżano sędziów o korporacjonizm, korupcję i związki z reżimem komunistycznym.

To nie my rozpoczęliśmy oskarżanie naszego sądownictwa o korporacjonizm, czy korupcje i powiązania z reżimem komunistycznym, lecz już w 2004 roku uczynił to pan prof. Andrzej Rzepliński - zaznaczył Warchoł.

Ziobro: Nie ma obaw, że fundusze unijne dla Polski będą zmniejszone

Podczas konferencji prasowej w czwartek minister sprawiedliwości był pytany, czy nie obawia się, że w związku z przeprowadzaną reformą sądownictwa Polska może mieć zmniejszone fundusze unijne. Ziobro odpowiedział, że nie ma takich obaw. Budżet Unii Europejskiej może być przyjęty tylko jednomyślnie, bez zgody Polski nie będzie budżetu UE - stwierdził.

My będziemy, w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej, bardzo asertywnie wstawiać nasze racje i argumenty związane z prawem do kształtowania wymiaru sprawiedliwości, tak jak inne dojrzałe kraje Unii Europejskiej. Odrzucamy kategorycznie te segregacyjne zapędy niektórych państw, które z wyższości chcą nam powiedzieć, że nam wolno, a wam nie - powiedział minister.

Dodał, że rząd nie boi się o kształt unijnego budżetu. Będziemy twardo negocjować ten budżet tak, by był odpowiedni do oczekiwań Polski i praw, jakie nam z mocy traktatu przysługują - mówił.

Podkreślił, że rząd będzie twardo bronił polskiej godności i polskich interesów. Dotyczy to spraw reformy sądownictwa, którą doprowadzimy do końca - wbrew tego rodzaju opiniom i kolonialnemu myśleniu, które usiłują nam niektórzy narzucić. Tak samo będziemy konsekwentnie bronić polskiego budżetu i interesu polskich obywateli w wymiarze materialnym oświadczył minister Ziobro.