Informacje podane wcześniej przez niektóre media potwierdziło PAP biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie.

Reklama

Zgodnie z Kodeksem wyborczym kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., wyrażając zgodę na kandydowanie w wyborach prezydenckich, składa Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie lustracyjne. PKW przekazuje niezwłocznie oświadczenie lub sądowi okręgowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Sąd wszczyna postępowanie lustracyjne z urzędu.

Andrzej Duda składał już oświadczenie lustracyjne przed wyborami w 2015 r. Wówczas sąd uznał, że było ono zgodne z prawdą.

W czwartek sąd umorzył postępowanie, ponieważ uznał, że oświadczenie nie zmieniło się w ciągu ostatnich pięciu lat i wciąż jest zgodne z prawdą.

Posiedzenie było zamknięte dla dziennikarzy.

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem wszystkie posiedzenia jawne w krakowskim sądzie okręgowym są odwołane do końca kwietnia.

Wybory prezydenckie zarządzono na 10 maja.