Według Kantar odsetek badanych pozytywnie oceniających urząd prezydenta nie uległ zmianie i w marcu podobnie jak w lutym wynosi 45 proc., wzrósł natomiast (o 2 pkt proc.) odsetek wskazań negatywnych, który wynosi 44 proc. Odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak prezydent wykonuje swoje obowiązki, wyniósł 11 proc. i w stosunku do poprzedniego miesiąca zmalał o 2 pkt proc.

Reklama

Wypełnianie obowiązków przez Andrzeja Dudę najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (96 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (83 proc.). Gorzej działalność prezydenta oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (84 proc. ocen negatywnych), Lewicę (72 proc.), a także PSL-Kukiz'15 (67 proc.) oraz badani o lewicowych poglądach politycznych (75 proc.).

Odsetek badanych pozytywnie oceniających w marcu pracę premiera Mateusza Morawieckiego wynosi 44 proc. i przewyższa o 2 pkt. proc. udział osób będących odmiennego zdania (42 proc.). 14 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie. W porównaniu do lutego, w marcu odsetek osób negatywnie oceniających jego pracę wzrósł o 1 pkt. proc.; również o 1 pkt. proc. wzrósł odsetek osób niezdecydowanych. Udział osób pozytywnie oceniających pracę szefa rządu pozostał bez zmian.

Mateusz Morawiecki otrzymuje najwięcej pozytywnych ocen od wyborów PiS (95 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (80 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat Koalicji Obywatelskiej (83 proc.), a także badani o poglądach lewicowych (68 proc.) i centrolewicowych (61 proc.).

Pracę rządu dobrze oceniło w marcu 43 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.); odsetek osób będących odmiennego zdania jest taki sam, jak w lutym i wynosi 43 proc. Odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii w tej sprawie wyniósł 14 proc.

Funkcjonowanie rządu najlepiej oceniają wyborcy PiS (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o sympatiach prawicowych (82 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (83 proc. negatywnych), Lewicy (65 proc.), a także respondenci o poglądach lewicowych (66 proc.).

W komentarzu do badania Kantar podkreślił, że żyjemy w ciekawych czasach. "Polska rzeczywistość tu i teraz jest czymś zupełnie innym niż dwa tygodnie temu, kiedy zaczynaliśmy pytać Polaków o ich stosunek do rządu, premiera i prezydenta. Marcowe opinie zebrane zostały w przededniu dużych zmian związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Na tamtą chwilę oceny polskich władz nie odbiegały od wyników z poprzednich miesięcy. Wciąż krytycy i entuzjaści rządu, premiera i prezydenta równoważyli się, stanowiąc około 40 proc. ogółu społeczeństwa" - czytamy.

Jak zaznaczono, "w kolejnym miesiącu, o ile uda się zrealizować badanie zgodnie z planem, oczekiwać można większej dynamiki zmian opinii Polaków". "Dziś trudno prognozować, czy za te kilka tygodni nasze oceny będą lepsze, czy też znacząco się pogorszą. Wiadomo jednak, że do tego czasu nastroje mogą się zmieniać z dnia na dzień i tego niestety w comiesięcznych pomiarach nie uchwycimy" - czytamy w komentarzu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-11 marca 2020 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1007 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.