CBOS pytał też m.in. o oceny działalności parlamentu, władz samorządowych, wojska i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Reklama

Pracę Sejmu negatywnie ocenia 47 proc. badanych, 37 proc. mówi o niej dobrze, 16 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Senat ma 44 proc. odsetek złych ocen przy 35 proc. pozytywnych i 21 proc. "trudno powiedzieć".

74 proc. badanych pozytywnie odpowiedziało na pytanie o ocenę pracy swojego samorządu terytorialnego - działającego w ich miejscowości. Negatywnych ocen było 19 proc.

72 proc. ankietowanych pozytywnie odpowiedziało na pytanie o ocenę działalności wojska; jedynie 5 proc. ocenia ją negatywnie; 23 proc. ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Reklama

45 proc. ocen pozytywnych otrzymała działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Negatywnie pracę CBA oceniło 17 proc. badanych, przy 38 proc. odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Wszystkie wymienione instytucje państwa w poprzednich badaniach miały zbliżone wyniki. Jedynie 5 proc. wzrost negatywnych ocen w porównaniu z lutym odnotował Senat, a 3 proc. spadek takich negatywnych ocen - Sejm.

CBOS przeprowadziło badanie na 919 osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI) prowadzone były przez ankieterów od 5 do 15 marca.