Ruch Miasto Jest Nasze zarzucił Rafałowi Trzaskowskiemu, że nie zrealizował większości swoich zapowiedzi z kampanii podczas wyborów samorządowych oraz 1,5 roku urzędowania na stanowisku prezydenta stolicy. W oświadczeniu przesłanym PAP MJN wskazał na niezałatwione sprawy i załączył cytaty z programu lub składanych już w trakcie urzędowania deklaracji.

Reklama

Aktywiści przypomnieli, że w sprawie reprywatyzacji Trzaskowski zapewniał, że "wszyscy lokatorzy zwracanych budynków, którzy nie mają tytułu prawnego do mieszkania (nie są jego właścicielami), uzyskają lokal z zasobu miejskiego".

Obecny prezydent Warszawy – jak wykazali działacze MJN - w sprawie bezpieczeństwa na drogach zapowiadał natychmiastowe działania. "Zmiany w mieście zwiększające bezpieczeństwo pieszych są potrzebne tu i teraz" - mówił. Planował realizację programu "Bezpieczna Szkoła", stref "Tempo 30" na każdym osiedlu, programował budowy rond, systemowe uspokajanie ruchu: zwężanie pasów ruchu.

Działacze miejscy przypomnieli również, że Trzaskowski apelował: "Zrobimy wszystko, by uratować Warszawę przed chaosem niekontrolowanej zabudowy", "Zmienimy sposób podejmowania decyzji o zabudowie. Dzielnice utracą prawo do wydawania WZ-etek". Zapewniał, że decyzje o warunkach zabudowy będzie podejmować wzmocniono kadrowo i kompetencyjnie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. W ścisłej konsultacji z mieszkańcami to samo biuro będzie kierować do Rady Miasta wnioski dotyczące lokalizacjach inwestycji mieszkaniowych według nowej specustawy.

W ocenie MJN, Trzaskowski nie zrealizował zapowiedzi ws. miejskiego planu dla klimatu, w tym podwyższenia opłat za parkowanie, podwyższenia kar za brak ważnego biletu parkingowego, Stref Czystego Transportu, wymiany kopciuchów, nowych buspasów, przebudowy placu Konstytucji, Bankowego i Teatralnego z parkingów w place miejskie, a także utworzenia przejść naziemnych przy Rondzie Dmowskiego, przeznaczenia Placu Pięciu Rogów przede wszystkim dla pieszych, aktywizacji ul. Marszałkowskiej.

W ocenie prezesa Miasto Jest Nasze Jana Mencwela, "Rafał Trzaskowski zastał Warszawę zreprywatyzowaną a zostawi rozgrzebaną". Wezwał obecnego prezydenta o zapewnienie środków oraz stworzenie programu działań, co i kiedy zostanie zrealizowane.

- Rafał Trzaskowski po przeciętnym półtora roku w ratuszu - mimo deklarowanej "miłości do stolicy" i chęci "doprowadzenia programu do końca" - chce się odbić od Warszawy jak od trampoliny – podkreślił rzecznik prasowy Miasto Jest Nasze Beniamin Łuczyński. Dodał, że "nieskuteczność w realizacji planów na poziomie samorządowym nie wróży dobrze dla niego, jako prezydenta Państwa".