Jak podaje Fakt, przeciętna pensja w Kancelarii Premiera w 2019 roku wzrosła z 9060,70 zł do 10 086,19 zł, czyli o ponad 11 proc. "Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...) spowodowany był m.in. wzrostem środków na wynagrodzenia pracowników realizujących nowe zadania w KPRM (...), jak również wypłatą jednorazowych nagród, sfinansowanych w ramach 3 proc. funduszu nagród’ – wyjaśnia KPRM. Kancelaria zatrudniła również więcej urzędników, co spowodowało, że wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 10 mln zł.

Reklama

Według Faktu, Kancelaria Prezydenta przez pandemię nie chciała zdradzić ile wydała na nagrody, ale ze "Sprawozdania z wykonania budżetu Kancelarii Prezydenta” ,do którego dotarła gazeta, wynika, że na premie przeznaczono 2,7 miliona złotych. Średnia nagroda wyniosła 6500 zł na osobę.

W Kancelarii Senatu średnia pensja w 2019 roku wyniosła 10 790,90 zł. Jak zauważa NIK, to o 1697 zł więcej niż przed rokiem. "Wzrost wynagrodzeń wynikał m.in. z dodatkowego wynagrodzenia związanego z zakończeniem IX kadencji Senatu oraz (...) 10 proc. podwyżki wynagrodzeń” – czytamy w raporcie izby. Pensje Kancelarii Senatu wyniosły ponad 60 mln zł, czyli o ok. 6 mln zł więcej niż w 2018 r.