W poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia zebrał się zespół powołany do badań nad ewentualną drugą falą koronawirusa. Składa się on z przedstawicieli ministerstw, oprócz MZ, m.in. spraw wewnętrznych i obrony narodowej, i ze specjalistów z zakresu m.in. chorób zakaźnych. Ich zadaniem jest opracowanie strategii na wypadek, gdyby nastąpiła druga fala zachorowań.

Reklama

Po spotkaniu zespołu Kraska powiedział, że w jego trakcie "padło dużo nowych pomysłów, niektóre były bardzo ciekawe i takie, że warto się nad nimi pochylić". Jak jednak zaznaczył, zanim pomysły te zostaną podane do informacji publicznej, najpierw muszą zostać skonsultowane ze specjalistami. Wskazał, że grupy robocze w ramach zespołu w tym tygodniu mają wypracować swoje rekomendacje. Myślę, że w następnym tygodniu spotkamy się fizycznie lub zdalnie z całą grupą i będziemy analizować poszczególne propozycje – powiedział Kraska.

Wiceminister zauważył również, że do resortu zdrowia napływają sygnały także z innych ministerstw o chęci uczestniczenia w pracach zespołu. Zaznaczył, że nie chodzi tu tylko o służbę zdrowia, ale także o gospodarkę. Dlatego – dodał – ważne, aby te działania były bardzo skonsolidowane.