"Rada Miasta Białystok odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta arcybiskupowi S. L. Głódziowi. Za uchwałą głosowało 21 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw" - napisał prezydent Białegostoku na Twitterze.

Reklama

Watykan ukarał abpa Głódzia

Postępowanie Watykanu w sprawie abpa Głódzia dotyczyło sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją gdańską. Hierarcha dostał m.in. zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach na terenie archidiecezji gdańskiej i nakaz zamieszkania poza nią.

Sprawa abpa Głódzia badana była na podstawie przepisów motu proprio "Vos estis lux mundi", ogłoszonego przez papieża Franciszka w maju 2019 r. W dokumencie tym papież wskazał, że do odpowiedzialności kościelnej mogą być pociągnięci nie tylko sprawcy przestępstw seksualnych na szkodę osób małoletnich i zależnych, ale także ich kościelni przełożeni, jeśli udowodni się im "działania lub zaniechania mające na celu zakłócanie lub uniknięcie dochodzeń cywilnych lub kanonicznych, administracyjnych lub karnych".

Reklama

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do abpa Głódzia nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub w spotkaniach świeckich w archidiecezji gdańskiej i nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Papież Franciszek przyjął 13 sierpnia ub.r. rezygnację abpa Głódzia z funkcji metropolity gdańskiego, którą sprawował od kwietnia 2008 r. Duchowny w związku z ukończeniem 75 lat przeszedł na emeryturę. Nie oznacza to jednak, że został zwolniony z odpowiedzialności za czyny popełnione w trakcie sprawowania urzędu.

W styczniu 1991 r. wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego w Polsce Sławoj Leszek Głódź został mianowany na biskupa polowego Wojska Polskiego. Święcenia biskupie przyjął 23 lutego 1991 r., w kwietniu 1991 r. otrzymał z rąk prezydenta nominację na stopień generała brygady Wojska Polskiego, natomiast 11 listopada 1993 r. na stopień generała dywizji.