W czwartek wieczorem w Sejmie doszło do spotkania klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem.

Reklama

Klub był poświęcony bieżącej sytuacji politycznej, przed głosowaniami nad budżetem na przyszły rok, był też jednocześnie w jakimś stopniu świąteczny, bo prawdopodobnie w przyszłym tygodniu nie będzie posiedzenia Sejmu - powiedział PAP po posiedzeniu klubu rzecznik PO Jan Grabiec.

Przeprowadzono zmianę w reprezentacji senatorów w Kolegium Klubu, wynikającą z wymogów parytetu płci. Dotąd w Kolegium Klubu było trzech senatorów - szef klubu senackiego Marcin Bosacki, Sławomir Rybicki i Adam Szejnfeld. Ten ostatni zrzekł się, by zrobić miejsce senator Beacie Małeckiej-Liberze. Klub KO w czwartek zaakceptował tę zmianę.

Podczas obrad przedstawione zostały też zespoły problemowe, które będą przygotowywać poszczególne kongresy programowe. Zespoły te prezentował Bartłomiej Sienkiewicz, który jest odpowiedzialny na kongresy programowe.

Posiedzenie klubu trwało około godziny.

Reklama

Kolegium klubu KO tworzą m.in. jego szef, wiceszefowie, sekretarz, skarbnik, rzecznik dyscypliny, szef grupy senatorów wraz z dwoma senatorami, marszałek Senatu, wicemarszałek Sejmu oraz inne osoby wybrane do tego gremium przez klub.

Rada Krajowa PO

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Krajowej PO Donald Tusk przedstawił "Plan działania" na najbliższą przyszłość obejmujący przede wszystkim przygotowania do wyborów parlamentarnych, zwłaszcza gdyby miały odbyć się przed terminem. Plan zakłada stworzenie systemu kontroli prawidłowości i uczciwości przeprowadzenia wyborów, współpracę z innymi siłami prodemokratycznymi (szef Platformy wymienił w tym kontekście PSL i Polskę 2050 Szymona Hołowni) oraz samorządowcami, a także przygotowanie programu.

Nowa oferta Platformy i jej ewentualnych koalicjantów ma powstać w wyniku dyskusji na siedmiu kongresach programowych z udziałem także ekspertów innych partii dzisiejszej opozycji.

Organizacją kongresów ma się zająć Bartłomiej Sienkiewicz. Pierwszy z nich już zaplanowano - na 28-29 stycznia w Łodzi pod hasłem "Odporna Polska". Jego uczestnicy mieliby spróbować odpowiedzieć na pytanie jak usprawnić państwo, by było w stanie skutecznie walczyć z pandemią, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i zagwarantować bezpieczeństwo.

Kongresy - jak wynika z informacji PAP - mają być organizowane raz w miesiącu, każdy w innym regionie Polski. Kolejne spotkanie, po tym styczniowym w Łodzi, miałoby się odbyć pod koniec lutego i dotyczyć m.in. rolnictwa, energetyki i ekologii. Tematyka kongresów ma obejmować najważniejsze wyzwania, które stoją przed Polską, czyli naprawę służby zdrowia i walkę z pandemią Covid-19, przeciwdziałanie inflacji i wsparcie dla przedsiębiorców, politykę zagraniczną, poprawę relacji z UE i przywrócenie praworządności.