Starzy sędziowie wskazują przy tym na uchwałę trzech połączonych izb SN oraz na orzecznictwo międzynarodowych trybunałów odnoszące się do problemu powołań sędziowskich, do których doszło z udziałem KRS złożonej z sędziów wskazanych przez Sejm. Jak podkreślono w oświadczeniu przesłanym I prezes SN, orzeczenia wydane z udziałem takich osób naruszają m.in. prawo obywateli do sądu.

Reklama

"Nie widzimy możliwości wspólnego orzekania"

"(…) Oświadczmy, że nie widzimy możliwości wspólnego orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze. Sędzia nie może świadomie naruszać prawa obywateli do sądu i narażać Państwa Polskiego na obowiązek wypłacania wysokich odszkodowań" - czytamy w dokumencie podpisanym m.in. przez Michała Laskowskiego, prezesa Izby Karnej SN oraz Dariusza Zawistowskiego, byłego prezesa Izby Cywilnej SN. Jednocześnie w piśmie zaznaczono, że niniejsze oświadczenie nie stanowi odmowy wykonywania wymiaru sprawiedliwości.