Pracownia Estymator zapytała Polaków o to, na którą z wymienionych partii bądź koalicji partii oddaliby głos, gdyby w tę niedzielę odbywały się wybory do Sejmu.

Reklama

Kto w Sejmie?

PiS/Zjednoczona Prawica uzyskałoby 36,4 proc. głosów, co przełożyłoby się na 208 mandatów. Na KO (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) zagłosowałoby 28,3 proc. ankietowanych - co dałoby 141 mandatów. Z kolei ruch Szymona Hołowni Polska 2050 uzyskałby 11,3 proc. głosów (49 mandatów).

Reklama

Na kolejnych miejscach znalazły się: Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,8-proc. poparciem (36 mandatów); Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, na które zagłosowałoby 7,1 proc. ankietowanych, co dałoby 21 mandatów; Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) - 5,2 proc. (4 mandaty). Natomiast na Kukiz'15 swój głos oddałoby 1,5 proc. wyborców i nie zapewniłoby to temu ugrupowaniu żadnego mandatu. Inne ugrupowania uzyskałyby 1 proc. głosów (1 mandat).

Badanie przeprowadzono 27-28 października 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1055 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc.