Jak wskazano na portalu, jest to najlepszy wynik ugrupowania kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego od wielu miesięcy, a przewaga nad Koalicją Obywatelską sięga 12 pkt proc.

Reklama

"W naszym badaniu chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 40 proc. respondentów, a więc o 2 punkty procentowe więcej niż w poprzedniej fali naszych badań. Koalicja Obywatelska może liczyć na 28 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1 punkt proc." - czytamy na portalu. W badaniu nie brano pod uwagę osób niezdecydowanych.

Konfederacja - zgodnie z wynikami badania - mogłaby liczyć na 8-proc. poparcie (spadek o 1 pkt proc.). Na Lewicę głos zadeklarowało oddać 8 proc. respondentów spadek o 1 pkt proc.).

Poparcie dla Polski 2050 nie zmieniło się i nadal wynosi 8 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć na 4 proc. głosów (bz.). Wzrost o 2 pkt proc. zanotowano w przypadku Kukiz‘15; głosowanie na tę formacje zadeklarowało 2 proc. badanych. Na Porozumienie zagłosowałby 1 proc. badanych (bz.).

Oddanie głosu na inne ugrupowanie zadeklarował 1 proc. badanych.

Reklama

Frekwencja

Deklarowana frekwencja wyniosła 57 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 25 do 28 listopada 2022 r., na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1066 osób.

autor: Rafał Białkowski